Het overzicht van alle winnaars

Winnaars week 28

Henk van der Grient, Alblasserdam

A. Mohan, Almere

Frederiek van Burik, Tiel

V.A. van der Ende, Oss

Marjan van Dinther, Voorburg

Greet van Rees, Yerseke

Patricia Landzaat, Nijmegen

Forest Healthcare
Franciscusweg 277, 1216 SG Hilversum
Forest Healthcare is a member of the Actavis Group
© Forest Healthcare
Disclaimer
Tasectan is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
x
Actievoorwaarden

Tasectan actie ‘maak elke dag kans op een iPad ter waarde van 409 euro' (hierna te noemen 'Actie').

Artikel 1 Algemeen
 1. De Actie dient ter promotie van het merk Tasectan en wordt georganiseerd door Forest Healthcare, Franciscusweg 277, 1216 SG Hilversum (hierna te noemen 'Forest Healthcare').
 2. De Actie is toegankelijk voor elke persoon die in Nederland woont. Indien jonger dan 18 jaar (met toestemming van ouders of wettelijke verzorgers).
 3. De Actie loopt alleen in Nederland.
 4. Deelname aan de Actie is gratis.
Artikel 2 Gegevens
 1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, waarbij gegarandeerd wordt dat alle verstrekte gegevens correct, up - to - date en volledig zijn. 2. Door deelname aan de Actie, ga je ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens in het bestand van Forest Healthcare worden opgenomen. Je gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Slechts wanneer je in het actieformulier hebt aangegeven in de toekomst
 2. informatie van ons te willen ontvangen, zullen wij je met enige regelmaat een nieuwsbrief sturen. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan door middel van een link onderaan de nieuwsbrief.
Artikel 3 De Actie
 1. De Actie loopt van 26 juni 2017 tot en met 16 juli 2017 (hierna te noemen 'Actieperiode') en wordt gecommuniceerd d.m.v. de website (internet) en de tv-commercial.
 2. De Actie bestaat uit het juist beantwoorden van twee vragen naar aanleiding van een op de Tasectan website getoonde animatie.
 3. Voorafgaand aan de Actie worden per week 7 tijdstippen vastgesteld waarop de iPad gewonnen kan worden (hierna te noemen 'Winmoment'). De deelnemers die de twee vragen juist beantwoorden op de tijdstippen die het dichtst bij de Winmomenten liggen, winnen de iPad.
 4. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
Artikel 4 Toekennen prijzen
 1. Een winnaar van de Actie kan maximaal 1 keer tijdens de Actie periode een iPad winnen.
 2. De prijzen worden eens per week naar alle winnaars van de week ervoor verzonden.
 3. Met de prijswinnaars wordt persoonlijk contact opgenomen. De dagwinnaars van week 1 worden in week 2 op de website bekend gemaakt, enzovoort.
 4. De iPad kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijs wordt op één adres in Nederland bezorgd/afgeleverd.
 5. De iPad is niet overdraagbaar en wordt niet in contanten uitgekeerd of omgeruild.
Artikel 5 Disclaimer en voorwaarden

Op deze actie zijn onze voorwaarden en disclaimer zoals op deze website vermeld van toepassing.

Artikel 6 Overig
 1. Forest Healthcare kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de iPad, de ontvangst van de prijs of de gebruikmaking daarvan.
 2. Forest Healthcare kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door aan de Actie meewerkende partijen in welke vorm dan ook. Ook kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen in het drukwerk of op de deelnemende verpakkingen.
 3. Forest Healthcare draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende ongevallen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de toekenning, in ontvangst nemen en accepteren van de op grond van de Actie toegekende prijs.
 4. Forest Healthcare behoudt zich het recht voor om deelnemers die haar - naar haar redelijk oordeel - frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.
 5. Forest Healthcare behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of de Actie stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. Actievoorwaarden
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×